TBM Tünel Metodu ile Açılan Universal Tünel Segmentlerinde Kullanılan Bi-Block (Bağlantı Pimleri) Elemanlar ile Su Geçirmez Contalar (Gasket) Arasındaki Yapısal ve Fiziksel Bağlantının Laboratuvar Çalışması

TBM Tünel Metodu ile Açılan Universal TünelSegmentlerinde Kullanılan Bi-Block (Bağlantı Pimleri) Elemanlar ile Su GeçirmezContalar (Gasket) Arasındaki Yapısal ve Fiziksel Bağlantının LaboratuvarÇalışması


Tünel açma yöntemlerinden en etkili ve spesifik olan TBM (Tunnel Boring Machine) yöntemi ile tünel açma işleri, günümüzde Dünya literatüründe ve uygulamasında sıklıkla kullanılmakta olup, son 10 yılda ciddi bir artış göstermiştir. Tünelcilik uygulamasında en büyük problemlerin başında tünel içerisindeki su ile mücadele çalışmaları ve suyun tünel içerisinden drene edilmesi konuları yer almaktadır. Bu da tünel içerisindeki betonarme yapıya zarar verebilecek kimyasal ve fiziksel koşulları ortaya çıkarmaktadır. TBM tünel uygulamasında su ile mücadele, büyük oranda betonarme yapı içerisinden gelen su akışı ile değil, prekast elemanların bileşim noktalarından kaynaklanmaktadır. TBM backfill grout olarak adlandırılan harç karışımı; TBM kazısı sırasında segment ile tabii zemin arasındaki boşluğun doldurulup, zemindeki stabiliteyi sağlamanın yanında, segmentler arasından su geçirimsizliğini arttıracak bir elemandır.