SRC Proje | Enerji Kimlik Belgesi | EKB | Energy Efficiency

Enerji Kimlik Belgesi (EKB)

Enerji Kimlik Belgesi, bir binanın enerji performansını değerlendiren ve sertifikalandıran dokümandır. Bu belge, bir binanın enerji tüketimi, emisyonları ve enerji verimliliği gibi faktörleri değerlendirerek, binanın enerji performansını ortaya koymaktadır.
 
Enerji Kimlik Belgesi enerji sınıfı, enerji tüketimi, ısıtma ve soğutma sistemleri, yalıtım durumu, yenilenebilir enerji kaynakları kullanılırlığı ve önerilen iyileştirmeleri içerir.
 
Enerji Kimlik Belgesi, enerji uzmanı veya enerji denetçisi tarafından hazırlanır. Bu belge, bir binanın enerji performansını
objektif bir şekilde değerlendirmeye yönelik bir araçtır ve enerji tasarrufu sağlamak amacıyla yapılan iyileştirme önlemlerinin etkilerini göz önünde bulundurarak bina sahiplerine ve kullanıcılarına bilgi sunar.
 
5627 Sayılı Enerji Verimliliği Kanunu ve buna bağlı olarak 05.12.2009 tarihi itibariyle yürürlüğe giren Binalarda Enerji Performansı (BEP) Yönetmeliği hükümlerine göre, tüm binalar için Enerji Kimlik Belgesi (EKB) zorunluluğu getirilmiştir.

Diğer Hizmetler